Deposit Schemes - Copy - Dapoli Urban Bank

Go to content
Deposit Schemes
ठेव व्याज दर दि. १५/०६/२०२३ पासून
ठेव प्रकार
तपशील
व्याजदर %
चालू ठेव

.००
बचत ठेव (सर्वसाधारण) यूपीआयचा वापर करणाऱ्या खात्यासाठी किमान शिल्लक रक्कम मर्यादा शून्य पैसे

३.००


बचत ठेव (विद्यार्थ्यांची खाती) किमान शिल्लक रक्कम मर्यादा शून्य पैसे

.००

पतसंस्था लिक्विडिटी डिपॉझिट अकाउंट
१ लाखांपर्यंतच्या शिल्लक रकमेस

लाखापेक्षा जादा शिल्लक असणाऱ्या रकमेस
३.००

५.००
दैनंदिन बचत ठेव संकलन

३.००
मुदत ठेव (सर्वसाधारण) मासिक/तिमाही व्याज
अ) १२ महिने किंवा अधिक कालावधीच्या गुंतवणुकीवर (५५५ दिवसांची गुंतवणूक वगळून) आजी-माजी सैनिक ज्येष्ठ नागरिक तसेच रु. १५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम गुंतवणाऱ्या व्यक्ती ठेवीदारास ०.२५% टक्के ज्यादा व्याज.

ब) १२ महिने किंवा अधिक कालावधीच्या गुंतवणुकीवर (५५५ दिवसांची गुंतवणूक वगळून) या बँकेच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांना १% जादा व्याज.

यापैकी एकावेळी कोणताही एकच लाभ घेता येईल
१५ दिवस ते ९ दिवस
४.
दिवस
५.
१२ महिने
७.२५
५५५ दिवस
७.
५५६ दिवस ते २४ महिने
७.५०
महिने ते ३६ महिने
७.२५
६० महिने
.मुदत ठेव (अमृत महोत्सवी ठेव योजना) मासिक/तिमाही व्याज
अ. आजी-माजी सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक, तसेच रु. १५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम गुंतवणाऱ्या व्यक्ती ठेवीदारास ०.२५% टक्के जास्त व्याज
क. या बँकेच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांना १% जादा व्याज
*अ, ब, क यापैकी एकावेळी कोणताही एकच लाभ देता येईल
१२० महिने

८.५०
उत्कर्ष ठेव
१२ महिने
६.८५
२४ महिने
७.३०
महिने ते ३६ महिने
६.८०
३७ महिने ते ६० महिने
.
६१ महिने ते १२० महिने
६.२५आवर्त ठेव


१२ महिने
६.८५
२४ महिने ते ६० महिने
.
१२० महिने
६.
Back to content